User Tools

Site Tools


site5840

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5840 [2018/12/18 08:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Oklahoma, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Cooperton </b> là một thị trấn thuộc Hạt Kiowa, Oklahoma, Hoa Kỳ. Dân số là 16 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010, giảm 20% so với 20 người trong cuộc điều tra dân số năm 2000. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cộng đồng này, ban đầu được gọi là Cooper, đã được lên kế hoạch 1899 bởi Frank Cooper, người đã tổ chức một công ty định cư với dự đoán về việc mở Khu bảo tồn Kiowa, Comanche và Apache vào tháng 8 năm 1901. Biết rằng đất sẽ được cấp bằng xổ số thay vì chạy, Cooper yêu cầu và được cấp 320 mẫu Anh các thành viên trong công ty của mình. Tên phải được đổi thành Cooperton, bởi vì đã có một cộng đồng khác tên là Cooper trong lãnh thổ. <sup id="​cite_ref-EOHC-Cooperton_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Cooperton có một trăm cư dân vào năm 1910, và đạt dân số cao nhất là 187 vào năm 1940. Sau đó, dân số giảm, đạt 20 vào đầu thế kỷ 21. <sup id="​cite_ref-EOHC-Cooperton_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cooperton nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 51′58 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 98 ° 52′12 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34.86611 ° N 98.87000 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34.86611; -98,87000 [19659015] (34,866001, -98,​870026). [19659016] Đó là 14 dặm (23 km) về phía nam của Gotebo, Oklahoma và 9 dặm (14 km) về phía đông của Roosevelt, Oklahoma, [19659017] Theo điều tra dân số Hoa Kỳ Cục, thị trấn có tổng diện tích 0,5 dặm vuông (1,3 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 20 người, 12 hộ gia đình và 6 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 40,8 người trên mỗi dặm vuông (15,8 / km²). Có 19 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 38,8 mỗi dặm vuông (15,0 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 85,00% da trắng và 15,00% người Mỹ gốc Phi.  </​p><​p>​ Có 12 hộ gia đình trong đó 16,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 41,7% là các cặp vợ chồng sống chung và 50,0% là không gia đình. 50,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 33,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 1,67 và quy mô gia đình trung bình là 2,33.  </​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" Một nhà thờ lớn với mái nhà mục nát nằm gần một mình trong một thị trấn nhỏ ở phía tây nam Oklahoma. " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​CoopertonBaptistChurch.jpg/​220px-CoopertonBaptistChurch.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​CoopertonBaptistChurch.jpg/​330px-CoopertonBaptistChurch.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​CoopertonBaptistChurch.jpg/​440px-CoopertonBaptistChurch.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​424"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Nhà thờ Baptist Cooperton là một trong những tòa nhà quan trọng nhất còn lại trong thị trấn nhỏ này. </​div></​div></​div> ​ <p> Trong thị trấn, dân số được trải ra với 15,0% ở độ tuổi 18, 20,0% từ 25 đến 44, 20,0% từ 45 đến 64 và 45,0% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 64 tuổi. Cứ 100 nữ, có 300,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 240,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $ 13,125 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 14,375. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 11,875 so với $ 0 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 12.096 đô la. Có 28,6% gia đình sống dưới mức nghèo khổ và 35,7% dân số, bao gồm 60,0% dưới tám tuổi và 22,2% những người trên 64 tuổi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACooperton%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACooperton%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Điều tra dân số: Cooperton, Dân số Oklahoma </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-EOHC-Cooperton-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Taylor, Ethyl Crisp. &​quot;​Cooperton,&​quot;​ <i> Từ điển bách khoa về lịch sử và văn hóa Oklahoma </​i>​Hội lịch sử Oklahoma. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2015. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACooperton%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2015-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2015&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 2 tháng 7, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2015&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2015%2FSUB-EST2015.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACooperton%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACooperton%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1246 ​ Cached time: 20181207070332 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.444 seconds ​ Real time usage: 0.560 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4006/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 50422/​2097152 bytes  Template argument size: 6477/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 14/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 14404/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.211/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.1 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 502.697 1 -total ​  ​58.32% 293.164 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​35.21% 176.983 1 Template:​Infobox ​  ​21.46% 107.879 5 Template:​Cite_web ​  ​11.44% 57.521 1 Template:​Short_description ​  7.37% 37.058 2 Template:​Coord ​  6.95% 34.948 1 Template:​US_Census_population ​  6.83% 34.357 3 Template:​Convert ​  4.77% 23.962 1 Template:​Pagetype ​  3.34% 16.801 1 Template:​Kiowa_County,​_Oklahoma ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​130294-0!canonical and timestamp 20181207070332 and revision id 840592339 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Những mẫu giường ngủ dành cho bé mới nhất hiện nay 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong>​Giường ngủ</​strong>​ là thiết bị nội thất vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong bất kì một gia đình nào. Mặc dù được sử dụng cùng với mục đích chính để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng yêu cầu về đồ nội thất này của người lớn và trẻ nhỏ khác nhau rất nhiều. Đặc biệt, đối với bé, ngoài sự an toàn và chắc chắn, thì mẫu mã và kiểu dáng là điều quan trọng nhất. Chúng ta cùng tham khảo những sản phẩm dành cho bé mới nhất hiện nay.  <​strong><​em>​Giường hình dáng ngộ nghĩnh</​em></​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1685 aligncenter"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​nhung-mau-giuong-ngu-danh-cho-moi-nhat-hien-nay.-1.jpg"​ alt=" width="​490"​ height="​322"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Mẫu giường ngủ độc đáo, đẹp mắt</​em></​p> ​ Không thể phủ nhận, việc cho bé ngủ riêng rất vất vả và không hề đơn giản. Cha mẹ Việt thường cho con ngủ cùng, đến một độ tuổi nhất định nào đó mới tách ra ngủ riêng. Chính vì lẽ đó, khi trang trí nội thất phòng ngủ cho con, đặc biệt là chọn lựa <​strong>​giường khung gỗ</​strong>,​ tủ quần áo phụ huynh thường mua những thiết bị có hình dáng ngộ nghĩnh phù hợp với sở thích của trẻ. Những mẫu giường hình ô tô, tàu hỏa hay siêu nhân được các bé trai mê mẩn và mẫu sản phẩm công chúa, mèo hello kitty, các con vật ngộ nghĩnh được bé gái yêu thích. ​ <​strong><​em>​Giường tầng</​em></​strong> ​ Đối với gia đình có hai bé, việc bố trí không gian nội thất phòng ngủ riêng làm sao hợp lý là một bàn toàn không hề đơn giản. Đặc biệt ở những ngôi nhà có diện tích hạn chế, để tiết kiệm diện tích, giường tầng chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Thiết bị này vừa đảm bảo mang đến sự riêng tư, lại tiết kiệm không gian và vẫn tiện nghi vô cùng. Nếu như trước kia, sản phẩm này thường được thiết kế khá sơ sài và đơn giản. Thì ngày nay, có vô vàn mẫu giường đẹp và cuốn hút với những bậc thang và gầm giường là ngăn chứa đồ. Thiết bị có màu sắc và kiểu dáng cũng thực sự bắt mắt và cuốn hút.  <​strong><​em>​Giường đa năng</​em></​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1684 aligncenter"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​nhung-mau-giuong-ngu-danh-cho-moi-nhat-hien-nay.-2.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​406"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Chiếc giường cổ tích dành cho nàng công chúa nhỏ</​em></​p> ​ Đồ nội thất thông minh đang dần chiếm lĩnh thị trường. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ lớn, những thiết bị này còn có giá trị sử dụng cao. Và rất nhiều phụ huynh đã chọn <​strong>​mua giường ngủ</​strong>​ đa năng dành cho bé. Sản phẩm có thể kết hợp nhiều chức năng trong một thiết bị. Ví dụ như giường ngủ kèm tủ quần áo, hay kèm bàn học, hay là cả một tòa lâu đài với nhiều góc riêng và mỗi góc lại có một công năng riêng biệt. Trên đây là những mẫu sản phẩm dành cho bé mới nhất và đang được ưa chuộng nhất hiện nay.  &​nbsp;​ 
 +Những mẫu giường ngủ dành cho bé mới nhất hiện nay
site5840.txt · Last modified: 2018/12/18 08:20 (external edit)