User Tools

Site Tools


laef4051

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4051 [2018/12/18 09:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Ngôi làng ở Louisiana, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Cankton </b> là một ngôi làng thuộc Giáo xứ St. Landry, Louisiana, Hoa Kỳ. Dân số là 362 trong cuộc điều tra dân số năm 2000. Nó là một phần của Khu vực thống kê Opelousas canh Eunice Micropolitan. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cankton nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 30 ° 20′57 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 92 ° 6′42 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659009] 30.34917 ° N 92.11167 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 30.34917; -92,11167 [19659011] (30,349149, -92,​111571). [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích 2,0 dặm vuông (5,2 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 260 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 303 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 323 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 362 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 484 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 492 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1.7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Tính đến Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 484 người cư trú trong làng. Thành phần chủng tộc của làng là 86,0% Trắng, 9,1% Đen, 0,8% từ một số chủng tộc khác và 1,4% từ hai chủng tộc trở lên. 2,7% là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào.  </​p><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ năm 2000, có 362 người, 154 hộ gia đình và 97 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 178,7 người trên mỗi dặm vuông (68,9 / km²). Có 161 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 79,5 mỗi dặm vuông (30,6 / km²). Thành phần chủng tộc của ngôi làng là 94,20% da trắng, 5,25% người Mỹ gốc Phi, 0,28% người châu Á và 0,28% từ hai chủng tộc trở lên.  </​p><​p>​ Có 154 hộ gia đình trong đó 33,1% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 51,9% là vợ chồng sống chung, 5,2% có chủ hộ là nữ không có chồng và 37,0% là không có gia đình. 33,1% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 16,2% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,35 và quy mô gia đình trung bình là 2,93.  </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 24,6% dưới 18 tuổi, 11,3% từ 18 đến 24, 29,3% từ 25 đến 44, 21,3% từ 45 đến 64 và 13,5% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 34 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 88,5 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 93,6 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 22.500 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 36.250 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 26.731 đô la so với 15.000 đô la cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là 12.225 đô la. Khoảng 19,8% gia đình và 26,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 30,8% những người dưới 18 tuổi và 38,0% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1332 ​ Cached time: 20181212053609 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.496 seconds ​ Real time usage: 0.618 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4065/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 62272/​2097152 bytes  Template argument size: 9282/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 22/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 13195/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.248/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.64 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 554.049 1 -total ​  ​58.31% 323.081 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​35.13% 194.628 1 Template:​Infobox ​  ​20.52% 113.678 5 Template:​Cite_web ​  ​11.64% 64.500 1 Template:​Short_description ​  ​10.17% 56.350 1 Template:​Convert ​  7.13% 39.501 2 Template:​Coord ​  5.81% 32.190 1 Template:​US_Census_population ​  4.17% 23.117 1 Template:​St._Landry_Parish,​_Louisiana ​  3.87% 21.449 6 Template:​Rnd ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​115751-0!canonical and timestamp 20181212053608 and revision id 840134762 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Tủ áo đẹp, hiện đại thích hợp với mọi thiết kế phòng ngủ 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​em>​Thiết kế tủ áo đẹp hiện nay vô cùng đa năng, có thể thích hợp với mọi kiểu nội thất phòng ngủ của bạn. Bạn có thể chọn tủ áo cho phòng ngủ hẹp hay phòng ngủ rộng rãi một cách dễ dàng. </​em> ​ <​strong>​Tủ áo cho phòng ngủ dài và hẹp</​strong> ​ Dường như phòng ngủ dài, hẹp đang đánh đố gia chủ về thiết kế phòng. Làm sao có thể thiết kế hài hòa nhất mà không làm mất đi sự ăn ý của đồ nội thất phòng ngủ. ​ Tuy vậy, nếu bạn biết khéo léo sử dụng tủ áo cho phòng ngủ hẹp vẫn có thể tạo không gian đẹp cho phòng ngủ mà vẫn có nơi chứa quần áo tiện dụng. ​ Vị trí tốt nhất cho tủ áo trong phòng ngủ dài, hẹp là nên đặt cuối giường ngủ để phân tách phòng ngủ thành 2 diện tích: phòng thay đồ và giường ngủ. Đây là thiết kế thông minh để tận dụng tối đa không gian phòng ngủ. ​ [caption id="​attachment_504"​ align="​aligncenter"​ width="​300"​]<​img class="​size-medium wp-image-504"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tu-ao-phong-ngu-300x228.jpg"​ alt="​Tủ áo đẹp, hiện đại thích hợp với mọi thiết kế phòng ngủ" width="​300"​ height="​228"​ /> Tủ áo đẹp, hiện đại thích hợp với mọi thiết kế phòng ngủ[/​caption] ​ Bạn cũng có thể sử dụng thiết kế tủ áo xung quanh cửa sổ vừa giúp bạn tận dụng được khoảng không giữa phòng ngủ mà còn tạo được không gian thành nơi đọc sách. ​ <​strong>​Tủ áo cánh lùa cho phòng ngủ hẹp</​strong> ​ Khi phòng ngủ của bạn hẹp mà bạn vẫn muốn có tủ áo để sử dụng thì nên chọn tủ áo cánh lùa để tiết kiệm tối đa không gian. Với thiết kế tủ áo cánh lùa, bạn có thể không cần lo lắng về diện tích phía trước tủ áo.  Bạn cũng có thể chọn tủ áo âm tường cho phòng ngủ. Hiện nay, tủ áo âm tường là thiết kế hiện đại nhất, được nhiều gia chủ tại thành phố lựa chọn cho căn hộ nhỏ hẹp của mình. ​ Tủ áo âm tường khá thông minh, vừa có thể biến tấu thành bức tường trang trí đẹp, vừa có thể mở tủ để sở hữu không gian tủ áo với đầy đủ tiện nghi.  Màu sắc tủ áo cũng nên kết hợp sao cho hài hòa với nội thất phòng ngủ. Khi diện tích phòng ngủ hẹp, bạn nên chọn ít màu trong phòng ngủ, tốt nhất sử dụng màu đơn sắc với 2 gam màu chính. Không nên chọn quá nhiều màu sắc khiến phòng ngủ thêm rối mắt. ​ <​strong>​Tủ áo kết hợp đa năng </​strong> ​ Tủ áo kết hợp với giường ngủ, tủ áo kết hợp bàn trang điểm... là thiết kế hiện đại, thường thấy hiện nay. Tủ áo đa năng cho phép bạn thỏa sức sáng tạo mà vẫn có có diện tích sử dụng. 
 +Tủ áo đẹp, hiện đại thích hợp với mọi thiết kế phòng ngủ </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4051.txt · Last modified: 2018/12/18 09:42 (external edit)