User Tools

Site Tools


laef4040

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4040 [2018/12/18 08:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Vermont, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Canaan </b> là một thị trấn thuộc Hạt Essex, Vermont, Hoa Kỳ. Dân số là 972 tại tổng điều tra dân số năm 2010, <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ giảm từ 1.078 tại tổng điều tra dân số năm 2000. Canaan chứa ngôi làng Thác Beecher, nằm ở ngã ba sông Connecticut và Suối Halls. Nó là một phần của Khu vực thống kê Micropolitan Berlin, NH Dân VT.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Connecticut_River_at_Canaan_VT.JPG/​220px-Connecticut_River_at_Canaan_VT.JPG"​ width="​220"​ height="​144"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Connecticut_River_at_Canaan_VT.JPG/​330px-Connecticut_River_at_Canaan_VT.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Connecticut_River_at_Canaan_VT.JPG/​440px-Connecticut_River_at_Canaan_VT.JPG 2x" data-file-width="​3648"​ data-file-height="​2394"/>​ </​div></​div> ​ <p> Canaan là thị trấn cực đông bắc ở Vermont, giáp với tỉnh Quebec của Canada ở phía bắc và bang New Hampshire của Hoa Kỳ ở phía đông. Đây là một trong hai thị trấn ở Vermont có chung đường biên giới với cả tiểu bang khác và Canada, thị trấn khác là Alburgh ở góc tây bắc. Canaan cũng là thị trấn duy nhất ở Vermont có chung đường biên giới đất liền với New Hampshire - góc đông bắc của thị trấn chạm vào góc tây nam của thị trấn Pittsburg - khi sông Connecticut xác định dòng trạng thái từ Canaan về phía nam.  </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 33,4 dặm vuông (86,6 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 33,0 dặm vuông (85,5 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,42 dặm vuông (1,1 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 1,24%, là nước. [19659008] Nhân khẩu học [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659010] Theo điều tra dân [19659011] năm 2000, có 1.078 người, 441 hộ gia đình và 306 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 32,5 người trên mỗi dặm vuông (12,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 650 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 19,6 mỗi dặm vuông (7,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 95,83% da trắng, 0,19% người Mỹ gốc Phi, 0,83% người Mỹ bản địa, 0,09% người châu Á và 3,06% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,28% dân số.  </​p><​p>​ Có 441 hộ gia đình trong đó 33,6% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 55,1% là vợ chồng sống chung, 8,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 30,4% không có gia đình. 26,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,44 và quy mô gia đình trung bình là 2,94.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 26,9% dưới 18 tuổi, 6,2% từ 18 đến 24, 27,6% từ 25 đến 44, 25,4% từ 45 đến 64 và 13,8% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 39 tuổi. Cứ 100 nữ, có 100,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 97,5 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $ 32,574 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 36,705. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,913 so với $ 21,544 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 14.131 đô la. Khoảng 10,2% gia đình và 14,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 16,7% những người dưới 18 tuổi và 18,7% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Social_services">​ Dịch vụ xã hội </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Các dịch vụ xã hội được cung cấp một phần bởi Hành động Cộng đồng Đông Bắc ở đây và trong các trang web khác của Vương quốc Đông Bắc. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2014)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup>​ </​p><​p>​ Dịch vụ học tập của Vương quốc Đông Bắc <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​margin-left:​0.1em;​ white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​is this different from NEKCA? (November 2014)">​ cần làm rõ </​span></​i>​] </​sup>​ và Dịch vụ xóa mù chữ và hoàn thành trường trung học đến Canaan miễn phí. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2014)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Town_Meeting">​ Cuộc họp thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Canaan, Vermont một cuộc họp thị trấn vào ngày họp thị trấn, được tổ chức tại nhà thi đấu của trường. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Economy">​ Kinh tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Kể từ đầu thế kỷ 20, Canaan đã mất nhiều công việc khai thác gỗ và hầu hết các trang trại gia đình. Du lịch hiện là một phần quan trọng của nền kinh tế địa phương. <sup id="​cite_ref-Hist_6-0"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </​p><​p>​ Nhà máy sản xuất đồ nội thất Thác Beecher, một bộ phận của Ethan Allen, đã đóng cửa đơn vị sản xuất vào tháng 8 năm 2009, sa thải 238 công nhân và chỉ còn lại Nhà máy thô mở. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Nhà máy được mở vào năm 1895 và từng là nhà máy sản xuất đồ nội thất lớn nhất ở phía đông Michigan. <sup id="​cite_ref-Hist_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanaan%2C+Vermont"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanaan%2C+Vermont"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Tập tin tóm tắt địa lý năm 2010 (G001): Thị trấn Canaan, Hạt Essex, Vermont &quot;. <i> Máy đo ảnh Mỹ </i>. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 3, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=American+Factfinder&​rft.atitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Census+Summary+File+1+%28G001%29%3A+Canaan+town%2C+Essex+County%2C+Vermont&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F0600000US5000911800&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanaan%2C+Vermont"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2014-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2015-05-23 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2014&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2014%2FSUB-EST2014.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanaan%2C+Vermont"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanaan%2C+Vermont"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Hist-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch sử thị trấn, Trang 2&​quot;​. Thị trấn Canaan, Vermont <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2017-09-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Town+History%2C+Page+2&​rft.pub=Town+of+Canaan%2C+Vermont&​rft_id=http%3A%2F%2Fcanaan-vt.org%2Ftownhistorypage2.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanaan%2C+Vermont"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Ring, Wilson (ngày 25 tháng 6 năm 2009). &​quot;​Ethan Allen nghỉ 260 ở Thác Beecher&​quot;​. <i> Tin tứcOK </i>. AP. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=NewsOK&​rft.atitle=Ethan+Allen+laying+off+260+in+Beecher+Falls&​rft.date=2009-06-25&​rft.aulast=Ring&​rft.aufirst=Wilson&​rft_id=http%3A%2F%2Fnewsok.com%2Farticle%2F3380670&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanaan%2C+Vermont"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​ <div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Canaan,​_Vermont"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Những địa điểm tiếp giáp với Canaan, Vermont </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1329 ​ Cached time: 20181212042046 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.648 seconds ​ Real time usage: 0.830 seconds ​ Preprocessor visited node count: 5923/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 116006/​2097152 bytes  Template argument size: 11879/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 2/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 18678/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.251/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.32 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 652.807 1 -total ​  ​48.34% 315.570 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​26.30% 171.671 1 Template:​Infobox ​  ​13.86% 90.510 1 Template:​Reflist ​  ​12.55% 81.917 1 Template:​Short_description ​  ​11.00% 71.817 6 Template:​Cite_web ​  8.74% 57.026 1 Template:​Commons_category ​  7.12% 46.455 1 Template:​Commons ​  6.90% 45.053 27 Template:​Rnd ​  6.80% 44.363 1 Template:​Sister_project ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​137303-0!canonical and timestamp 20181212042045 and revision id 869420419 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Bộ ghế sofa góc lớn SDG012 dành cho những phòng khách rộng 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​font-size:​ 13.3333px; line-height:​ 20px;">​Bạn cần một bộ ghế sofa có kích thước lớn cho phòng khách rộng nhà mình, hãy tham khảo mẫu sofa góc SDG012 dưới đây. Được thiết kế với nhiều cải tiến mới: mở rộng kích thước khối dài 2, phần lưng tựa của ghế có thể nâng cao, hạ thấp tiện lợi, mang lại cảm giác thoải mái khi ngồi là những ưu điểm lớn từ mẫu SDG012 này. </​span></​span></​p><​p><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​19016"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​bo-ghe-sofa-goc-lon-danh-cho-nhung-phong-khach-rong/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong04.jpg"​ data-orig-size="​920,​489"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1446115606&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong04.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong04.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-19016 size-full"​ title="​Bộ ghế sofa góc lớn SDG012 dành cho những phòng khách rộng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong04.jpg"​ alt="​Bộ ghế sofa góc lớn SDG012 dành cho những phòng khách rộng"​ width="​920"​ height="​489"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Bộ ghế sofa góc lớn SDG012 dành cho những phòng khách rộng </​span></​p><​h2><​span id="​1_Uu_diem_cua_bo_sofa_gocSDG012"><​span id="​1_Uu_diem_cua_bo_SofaFlora"​ style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span id="​1_Uu_diem_cua_bo_Sofa_goc_chat_lieu_da_cao_capSDG-001"><​span id="​1Sofa_goc_chat_lieu_da_cao_capSDG-001_cua_Vietnamarch_co_gi_dang_chu_y"><​strong>​1. Ưu điểm của bộ sofa góc SDG012.</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​h2><​span id="​_11_Ve_kieu_dang"><​span id="​_11_Ve_kieu_dang"​ style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span id="​11_Ve_kieu_dang"><​span id="​11_Ve_kieu_dang"><​strong>​ 1.1. Về kiểu dáng.</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Phần thành ghế có thiết kế thông minh có thể được nâng lên hoặc hạ xuống tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu, mang lại sự thoải mái nhất cho người ngồi. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​+ Tăng kích thước chiều dài của khối ghế 2 giúp phù hợp cho những phòng khách rộng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​19019"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​bo-ghe-sofa-goc-lon-danh-cho-nhung-phong-khach-rong/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong06.jpg"​ data-orig-size="​920,​489"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1447796244&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong06.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-19019 size-full"​ title="​Bộ ghế sofa góc lớn SDG012 dành cho những phòng khách rộng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong06.jpg"​ alt="​Bộ ghế sofa góc lớn SDG012 dành cho những phòng khách rộng"​ width="​920"​ height="​489"/></​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​12Ve_chat_lieu"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1.2. Về chất liệu.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​+ Bộ ghế sofa góc có chất liệu bọc da cao cấp nhập khẩu từ Indo, có bề mặt nhẵn và mát mang lại sự thoải mái cho người ngồi.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​+ Chất liệu da cao cấp: bền đẹp khi sử dụng, dễ dàng lau chùi, vệ sinh sạch sẽ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​+ Nệm mút êm ái khi ngồi và không lo bị xẹp.</​span></​p><​p>​ </​p><​p><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​19017"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​bo-ghe-sofa-goc-lon-danh-cho-nhung-phong-khach-rong/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong05.jpg"​ data-orig-size="​920,​730"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong05.jpg"​ class="​alignnone wp-image-19017 size-full"​ title="​Ghế đơn, đôn và gối " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​ghe-sofa-goc-cho-phong-khach-rong05.jpg"​ alt="​Ghế đơn, đôn và gối " width="​920"​ height="​730"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Ghế đơn, đôn và gối của bộ sofa góc SDG012</​span></​p><​h2><​span id="​2_Thong_so_bo_ghe_sofa_gocSDG012"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​2. Thông số bộ ghế sofa góc SDG012.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Bộ sofa góc SDG012 có 3 phần chính, là 1 ghế đôi, 1 ghế đơn và 1 ghế tròn không tựa. Ngoài ra Vietnamarch vẫn có thêm các bộ phận đi kèm khác để đáp ứng nhu cầu mở rộng, làm dài thêm bộ sofa cho phù hợp với các không gian cụ thể.</​span></​p><​table width="​746"><​tbody><​tr><​td width="​96"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Thành phần</​strong></​span></​td><​td width="​64"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Sâu</​strong></​span></​td><​td width="​64"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Dài</​strong></​span></​td><​td width="​64"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Cao</​strong></​span></​td><​td width="​97"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Chiều Sâu/cao của (vị trí ngồi)</​strong></​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​b>​Khối dài 1</​b></​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​103</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ 120</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​75/​94</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​54/​43</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​b>​Khối góc</​b></​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​103</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​60</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​75/​94</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​54/​43</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Khối dài 2</​strong></​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​103</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​120</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​76</​span></​td><​td><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​54</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span id="​3_BoSofa_goc_SDG012_duoc_bay_bano_dau"><​span id="​3_BoSofa_Floraduoc_bay_bano_dau"​ style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​span id="​3_BoSofa_goc_SDG-002_duoc_bay_bano_dau"><​span id="​3_Mua_boSofa_goc_chat_lieuda_cao_cap_SDG-001_o_dau"><​strong>​3. Bộ Sofa góc SDG012 được bày bán ở đâu.</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Vietnamarch chính thức ra mắt và phân phối sản phẩm tại các showroom và cửa hàng thuộc hệ thống trên toàn quốc với hàng ngàn mẫu Sofa gia đình, Sofa phòng khách, Sofa văn phòng, Sofa góc, Sofa da, Sofa nỉ, Sofa vải, Sofa đơn, Sofa văng, Sofa cổ điển, Sofa hiện đại, Sofa cafe, Sofa Karaoke, Sofa gỗ, Bàn trà, Tủ tivi các loại để quý khách hàng thoải mái lựa chọn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Bàn ghế Sofa Miền Bắc</​strong>​ : Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Bàn ghế Sofa miền Trung</​strong>:​ Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Bàn ghế Sofa miền Nam</​strong>:​ Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai.</​span></​p><​p><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Tel: 04.6681.2328 – <​strong>​Hotline:​ 0918.248.297 (24/​7)</​strong></​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Website: Vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Email: [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​111</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Bộ ghế sofa góc lớn SDG012 dành cho những phòng khách rộng
laef4040.txt · Last modified: 2018/12/18 08:20 (external edit)