User Tools

Site Tools


home2906

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2906 [2018/12/18 09:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thị trấn ở Indiana, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chesterfield </b> là một thị trấn thuộc tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ nằm ở Union Town, Madison County và Salem town, Delaware County. Dân số là 2.547 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. Nó là một phần của Khu vực thống kê Anderson, Indiana Metropolitan. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chesterfield ban đầu được gọi là West Union, và dưới tên sau được đặt ra vào năm 1830. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Nó được đổi tên thành Chesterfield vào năm 1834. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ Khu trại tâm linh Chesterfield và Nhà George Makepeace được liệt kê trong Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia. <sup id="​cite_ref-nris_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Chesterfield-indiana-from-above.jpg/​220px-Chesterfield-indiana-from-above.jpg"​ width="​220"​ height="​166"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Chesterfield-indiana-from-above.jpg/​330px-Chesterfield-indiana-from-above.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Chesterfield-indiana-from-above.jpg/​440px-Chesterfield-indiana-from-above.jpg 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​1056"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Khung cảnh trên không của Chesterfield hướng về phía tây nam </​div></​div></​div>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chesterfield tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 6′44 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 85 ° 35′47 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.11222 ° N 85.59639 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.11222; -85,59639 [19659017] (40,112193, -85,​596324). [19659018] Theo điều tra dân số năm 2010, Chesterfield có tổng diện tích là 1,32 dặm vuông (3,42 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659019] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 2.547 người, 1.090 hộ, và 663 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 1.929,5 người trên mỗi dặm vuông (745,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 1.275 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 965,9 mỗi dặm vuông (372,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 97,4% da trắng, 0,4% người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản địa, 0,7% người châu Á, 0,1% từ các chủng tộc khác và 1,3% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 1,1% dân số. </​p><​p>​ Có 1.090 hộ gia đình trong đó 31,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 41,3% là vợ chồng sống chung, 13,6% có chủ hộ là nữ không có chồng, 6.0% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 39,2% là những người không phải là gia đình. 32,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,28 và quy mô gia đình trung bình là 2,89. </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thị trấn là 39,5 tuổi. 22,8% cư dân dưới 18 tuổi; 8.2% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 25,5% là từ 25 đến 44; 26,3% là từ 45 đến 64; và 17,3% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 48,5% nam và 51,5% nữ. </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 2.969 người, 1.269 hộ gia đình và 808 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 2.586,5 người trên mỗi dặm vuông (996,8 / km²). Có 1.365 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 1.189,1 mỗi dặm vuông (458,3 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 98,42% da trắng, 0,40% người Mỹ gốc Phi, 0,10% người Mỹ bản địa, 0,30% người châu Á, 0,30% từ các chủng tộc khác và 0,47% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,38% dân số. </​p><​p>​ Có 1.269 hộ gia đình trong đó 31,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,3% là vợ chồng sống chung, 11,4% có chủ hộ là nữ không có chồng và 36,3% là không có gia đình. 30,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,6% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,30 và quy mô gia đình trung bình là 2,87. </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 24,2% dưới 18 tuổi, 8,5% từ 18 đến 24, 29,9% từ 25 đến 44, 22,5% từ 45 đến 64 và 14,9% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 87,7 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 84,3 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 37.143 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 47.222 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 35,412 so với $ 22,966 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là $ 18,738. Khoảng 2,9% gia đình và 5,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 5,9% những người dưới 18 tuổi và 7,5% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transport">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chesterfield được phục vụ bởi nhiều con đường lớn. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2016 của Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 28 tháng 7, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_18.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-12-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số và đơn vị nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Forkner, John La Ru (1914). <i> Lịch sử của Hạt Madison, Indiana: Tài khoản tường thuật về tiến trình lịch sử, con người và lợi ích chính của nó, Tập 1 </i>. Công ty xuất bản Lewis. tr. 129. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Madison+County%2C+Indiana%3A+A+Narrative+Account+of+Its+Historical+Progress%2C+Its+People+and+Its+Principal+Interests%2C+Volume+1&​rft.pages=129&​rft.pub=Lewis+Publishing+Company&​rft.date=1914&​rft.au=Forkner%2C+John+La+Rue&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D7lA0AQAAMAAJ%26pg%3DPA129%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Người đi xe đạp, John La Ru; Dyson, Byron H. (1897). <i> Phác thảo và hồi ức lịch sử của quận Madison, Indiana </i>. Wilson, Humprheys &amp; Co. 973. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Historical+Sketches+and+Reminiscences+of+Madison+County%2C+Indiana&​rft.pages=973&​rft.pub=Wilson%2C+Humprheys+%26+Co.&​rft.date=1897&​rft.au=Forkner%2C+John+La+Rue&​rft.au=Dyson%2C+Byron+H.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DUBgVAAAAYAAJ%26pg%3DPA973%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-nris-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ công viên quốc gia (2010-07-09). &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. Dịch vụ Công viên Quốc gia. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2010-07-09&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-census-g001-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​G001 - Số nhận dạng địa lý - Tệp tóm tắt điều tra dân số năm 2010 1&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=G001+-+Geographic+Identifiers+-+2010+Census+Summary+File+1&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US1812376&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterfield%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> </​ol></​div></​div>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​    <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1265 Cached time: 20181212050926 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.592 seconds Real time usage: 0.753 seconds Preprocessor visited node count: 4833/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 119675/​2097152 bytes Template argument size: 12728/​2097152 bytes Highest expansion depth: 15/40 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 29131/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.252/​10.000 seconds Lua memory usage: 6.13 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 610.239 ​     1 -total ​ 52.65% ​ 321.321 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 32.87% ​ 200.607 ​     1 Template:​Infobox ​ 25.76% ​ 157.176 ​     1 Template:​Reflist ​ 19.86% ​ 121.201 ​     9 Template:​Cite_web ​ 10.20% ​  ​62.266 ​     1 Template:​Short_description ​  ​7.93% ​  ​48.415 ​     1 Template:​US_Census_population ​  ​6.65% ​  ​40.587 ​     2 Template:​Coord ​  ​6.10% ​  ​37.241 ​     3 Template:​Convert ​  ​4.13% ​  ​25.179 ​     1 Template:​Pagetype --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​112220-0!canonical and timestamp 20181212050925 and revision id 839933587 ​ --> </​div></​pre>​ 
 +Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Bàn trang điểm là mẫu sản phẩm nội thất luôn được đón nhận và yêu thích nhất của các chị em phụ nữ hiện đại. Ai cũng muốn sở hữu một bộ bàn phấn, bàn trang điểm đẹp để phục vụ nhu cầu làm đẹp, hoàn thiện bộ nội thất phòng ngủ và mang đến một không gian hoàn hảo, tiện nghi và đầy đủ cho gia đình bạn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách lựa chọn và bài trí mẫu bàn phấn trang điểm trong phòng ngủ. Vì vậy, hôm nay Vietnamarch xin chia sẻ với quý vị quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp nhé!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xem thêm: Tiết kiệm không gian với những mẫu bàn trang điểm thông minh cực xinh </​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​I_Quy_tac_can_biet_khi_lua_chon_ban_trang_diem_cho_phong_ngu_dep"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​I. Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp</​span></​span></​h2><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Quan_tam_toi_phong_cach_thiet_ke"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​1. Quan tâm tới phong cách thiết kế</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Yếu tố quan trọng đầu tiên là cần quan tâm khi lựa chọn bàn trang điểm đó chính là quan tâm đến phong cách thiết kế của phòng ngủ của bạn. Nếu phòng ngủ hiện đại thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn mẫu bàn trang điểm tone trắng tinh tế, hiện đại này.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32490"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ data-orig-size="​920,​789"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 1" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32490 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​789"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-1-768x659.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 01</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Khác hẳn với những món đồ nội thất khác trong phòng ngủ, bàn trang điểm luôn là một chi tiết nhấn mang ý nghĩa biểu cảm cao. Chính vì thế những thông tin chi tiết về kiểu dáng và màu sắc có giá trị hơn bất cứ chi tiết nào khác. Phần lớn tone màu nhẹ nhàng như trắng, kem được lựa chọn hàng đầu.</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Lua_chon_kich_thuoc_phu_hop"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​2. Lựa chọn kích thước phù hợp</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một chiếc bàn trang điểm lớn với sắc trắng trang nhã luôn tạo được sức hút mãnh liệt đối với nhiều chị em. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý đến kích thước bàn trang điểm sao cho phù hợp với diện tích không gian phòng ngủ. Tùy thuộc vào diện tích không gian phòng ngủ khác nhau mà bạn có thể lựa chọn kích thước khác nhau.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32491"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 2" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32491 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-2-768x576.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 02</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với những không gian có diện tích thoáng và rộng thì những mẫu bàn trang điểm lớn, kiểu dáng cầu kì sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho phòng ngủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32492"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ data-orig-size="​920,​1350"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 3" data-ima ge-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32492 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​1350"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-3-768x1127.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 03</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Còn đối với không gian phòng ngủ có diện tích hạn chế thì mẫu bàn trang điểm đơn giản, nhỏ gọn sẽ phù hợp nhất cho phòng ngủ của bạn, nó không làm mất đi không gian đã vốn ít ỏi của căn phòng.</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Xac_dinh_khong_gian_luu_tru_can_va_du"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​3. Xác định không gian lưu trữ cần và đủ</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phần lớn các chị em có xu hướng chọn cho mình một bàn trang điểm có không gian lưu trữ lớn vì họ tin rằng có nhiều ngăn và chứa đồ nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng trong mọi trường hợp. Nhiều mẫu bàn trang điểm thông minh sẽ giúp bạn nhanh chóng trong việc cất và tìm đồ đạc hơn đó nhé! Hay muốn tạo cho căn phòng cảm giác rộng thì bạn nên lựa chọn chiếc bàn với chiếc gương như thế này nhé!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32493"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ data-orig-size="​920,​900"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 4" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32493 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​900"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-4-768x751.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đối với không gian phòng ngủ hạn chế thì bạn nên xác định nhu cầu cần và đủ. Cần đánh giá khách quan những chi tiết cần thiết cho mục đích trang điểm, từ đó xác định số lượng hộp và ngăn chứa bạn cần.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32494"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ data-orig-size="​920,​671"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 5" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32494 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​671"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-5-768x560.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 05</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Chu_y_den_ghe_trang_diem"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​4. Chú ý đến ghế trang điểm</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hiện nay các mẫu ghế ngồi thường là những mẫu ghế có đệm. Nếu không gian rộng bạn có thể chọn chiếc ghế dài, còn nếu phòng ngủ hẹp thì bạn nên lựa chọn chiếc ghế nhỏ phù hợp. Chiếc ghế cũng là một trong những điểm nhấn cho phòng ngủ của bạn thêm sang trọng và tiện nghi hơn. Đặc biệt để tạo thỏa mái khi ngồi thì bạn nên lựa chọn cho mình chiếc ghế đệm êm ái nhất nhé! Đó là sự lựa chọn thông thái nhất đó!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​32495"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-tac-can-biet-khi-lua-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-dep/​quy-tac-chon-ban-trang-diem-cho-phong-ngu-6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ data-orig-size="​920,​882"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot ;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​quy tắc chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ 6" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-32495 size-full"​ title="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg"​ alt="​Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp " width="​920"​ height="​882"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​08/​quy-tắc-chọn-bàn-trang-điểm-cho-phòng-ngủ-6-768x736.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp 06</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​IILien_he_don_vithiet_ke_thi_cong_noi_that_ban_trang_diem_thong_minh_chuyen_nghiep"><​span id="​IILien_he_don_vithiet_ke_thi_cong_noi_that_ban_trang_diem_thong_minh_chuyen_nghiep"​ style="​font-size:​ 10pt;">​II. <​strong>​Liên hệ đơn vị</​strong><​span id="​II_Lien_he_don_vi_thiet_ke_thi_cong_noi_that_tu_quan_ao_thong_minh_chuyen_nghiep">​ thiết kế, thi công nội thất bàn trang điểm thông minh, chuyên nghiệp</​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Để được tư vấn các mẫu bàn trang điểm cho không gian nội thất phòng ngủ, hãy đến với với chúng tôi – Công ty kiến trúc nội thất VIETNAMARCH để được tư vấn kỹ nhất. Hiện Vietnamarch đã cung cấp rất nhiều các mẫu bàn trang điểm đẹp nhất và phân phối trên toàn quốc. Chi tiết xin liên hệ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0918.248.297</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Website:​ Vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ </​p><​p>​ </​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​44</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​  ​(function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Quy tắc cần biết khi lựa chọn bàn trang điểm cho phòng ngủ đẹp </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2906.txt · Last modified: 2018/12/18 09:42 (external edit)