User Tools

Site Tools


bellasf1265

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1265 [2018/12/18 09:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Kansas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Hudson </b> là một thành phố thuộc Hạt Stafford, Kansas, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số thành phố là 129. <sup id="​cite_ref-Census2010_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hudson ban đầu được gọi là <b> Rattlesnake </​b>​và dưới tên sau này được thành lập vào đầu những năm 1880. Nó được đổi tên thành Hudson vào khoảng năm 1887. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Hudson được thành lập như một thành phố vào năm 1908. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Đội ngũ BikeLoud, một nhóm gồm bảy Hướng đạo sinh đạp xe khắp đất nước để quyên tiền cho Nghiên cứu về Ung thư, đã dành một đêm ở Hudson trong thời gian chuyến đi xe đạp xuyên quốc gia của họ vào tháng Bảy, 2015.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hudson nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 6′14 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 98 ° 39′38 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659014] 38.10389 ° N 98.66056 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.10389; -98,66056 [19659016] (38,103897, -98,​660474). [19659017] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,13 dặm vuông (0,34 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Kể từ cuộc điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ , 58 hộ gia đình và 35 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 992,3 người trên mỗi dặm vuông (383,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 66 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 507,7 mỗi dặm vuông (196,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 100,0% màu trắng. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 4,7% dân số.  </​p><​p>​ Có 58 hộ gia đình trong đó 22,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,3% là vợ chồng sống chung, 3,4% có chủ hộ là nữ không có chồng, 8,6% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại, và 39,7% là những người không phải là gia đình. 37,9% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 13,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,22 và quy mô gia đình trung bình là 2,80.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 48,5 năm. 23,3% cư dân dưới 18 tuổi; 2,3% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 14% là từ 25 đến 44; 39,6% là từ 45 đến 64; và 20,9% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 52,7% nam và 47,3% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 133 người, 59 hộ gia đình và 41 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.000,3 người trên mỗi dặm vuông (395,0 / km²). Có 68 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 511,4 trên mỗi dặm vuông (202,0 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 97,74% Trắng và 2,26% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 1,50% dân số.  </​p><​p>​ Có 59 hộ gia đình trong đó 25,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 64,4% là vợ chồng sống chung, 5,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 30,5% không có gia đình. 28,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,2% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,25 và quy mô gia đình trung bình là 2,76.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 23,3% dưới 18 tuổi, 4,5% từ 18 đến 24, 27,1% từ 25 đến 44, 22,6% từ 45 đến 64 và 22,6% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 107,8 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 104,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 31.500 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 36.875 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,750 so với $ 23,750 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 13,730. Có 10,3% gia đình và 16,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 17,5% dưới tám tuổi và 8,3% những người trên 64 tuổi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census2010-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tình trạng cư trú và dân cư thành phố năm 2010&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 30 tháng 6, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+City+Population+and+Housing+Occupancy+Status&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_PL_GCTPL2.ST13%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Hội lịch sử tiểu bang Kansas (1916). <i> Báo cáo hai năm một lần của Hội đồng quản trị của Hiệp hội lịch sử bang Kansas </i>. Nhà máy in bang Kansas. tr. 302. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Biennial+Report+of+the+Board+of+Directors+of+the+Kansas+State+Historical+Society&​rft.pages=302&​rft.pub=Kansas+State+Printing+Plant&​rft.date=1916&​rft.au=Kansas+State+Historical+Society&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D5zdAAQAAMAAJ%26pg%3DPA302%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Blackmar, Frank Wilson (1912). <i> Kansas: Một cuốn bách khoa toàn thư về lịch sử nhà nước, tổ chức các sự kiện, tổ chức, ngành công nghiệp, quận, thành phố, thị trấn, người nổi tiếng, v.v </i>. Công ty xuất bản tiêu chuẩn. tr. 878. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Kansas%3A+A+Cyclopedia+of+State+History%2C+Embracing+Events%2C+Institutions%2C+Industries%2C+Counties%2C+Cities%2C+Towns%2C+Prominent+Persons%2C+Etc.&​rft.pages=878&​rft.pub=Standard+Publishing+Company&​rft.date=1912&​rft.au=Blackmar%2C+Frank+Wilson&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Do8X5krq3fP8C%26pg%3DPA878%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHudson%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​ <dl> <dt> Thành phố </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Trường học </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Bản đồ </​dt></​dl> ​   <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1240 ​ Cached time: 20181212041618 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.624 seconds ​ Real time usage: 0.805 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4572/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 66652/​2097152 bytes  Template argument size: 8739/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 24306/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.302/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.58 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 711.856 1 -total ​  ​47.87% 340.798 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​31.20% 222.087 1 Template:​Infobox ​  ​23.47% 167.069 1 Template:​Reflist ​  ​17.41% 123.962 7 Template:​Cite_web ​  9.80% 69.790 1 Template:​Commons_category ​  8.53% 60.751 2 Template:​Coord ​  8.28% 58.919 1 Template:​Short_description ​  6.40% 45.545 1 Template:​US_Census_population ​  6.38% 45.401 3 Template:​Convert ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​114951-0!canonical and timestamp 20181212041617 and revision id 839946262 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Thiết kế ghế sofa phòng khách ấn tượng và đẹp hiện đại 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Mẫu <​strong>​sofa </​strong>​hiện đại hiện đang được dùng khá phổ biến giúp cho phòng khách trở nên hiện đại và hoàn hảo. Thiết kế với nhiều mẫu mã đẹp đơn giản, nhẹ nhàng. Không gian phòng gần như được lựa chọn những nét đẹp tiện lợi và hấp dẫn. Chính vì thế, mà chúng đang được săn lùng khắp nơi để giúp cho phòng khách sang trọng. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2175"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​thiet-ke-ghe-sofa-phong-khach-tuong-va-dep-hien-dai.-1.jpg"​ alt=" width="​800"​ height="​677"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Những đồ dùng được thiết kế gọn gàng, ngăn nắp,​sạch sẽ mang lại cho bạn cảm nhận sự thoải mái và ấn tượng</​em></​p> ​ <​strong>​Nội thất phòng khách</​strong>​ sẽ không thể bỏ qua và thiếu đi được những mẫu sofa. Mang đến phòng khách hiện đại, đẹp, tinh tế và sang trọng. Từ màu sắc, kiểu dáng, kết cấu, để được những nơi sớm được mọi người lựa chọn là nơi để sinh hoạt và nghỉ dưỡng. Bề mặt của phòng khách cũng như là gỗ trơn, nhiều đường vân gỗ mới lạ. Chính là điểm nhấn và sự trang trí hữu ích. Gắn kết và phối hợp với những món đồ khác để tạo nên sự tiện ích và hấp dẫn. ​ <​ol> ​   <​li><​strong>​ Sofa gỗ hiện đại gỗ óc chó</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Sofa gỗ hiện đai được thiết kế với chất liệu gỗ đẹp và ấn tượng. Gỗ được sử dụng để làm ra những mẫu bàn ghế phòng khách đã được qua quá trình xử lý với công nghệ cao có thể giúp cho bạn hoàn toàn được yên tâm hơn trong quá trình xử dụng. Một bộ bàn ghế phòng khách với chất liệu gỗ tự nhiên sẽ mang lại một vẻ đẹp ấn tượng và mộc mạc, giản dị giúp cho bạn có thể biến không gian phòng khách thành nơi nghỉ ngoi thật là lý tưởng. ​ Bộ sofa gỗ được thiết kế với nhiều chi tiết ấn tương có thể giúp cho phòng khách của gia đình bạn thêm hoàn thiện hơn. Bộ sofa gỗ hiện nay đã và đang được nhiều người lựa chọn để làm cho không gian phòng khách của gia đình bạn hiện đại và sang trọng ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2174"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​thiet-ke-ghe-sofa-phong-khach-tuong-va-dep-hien-dai.-2.jpg"​ alt=" width="​640"​ height="​426"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Những mẫu sofa phòng khách hiện đại</​em></​p> ​ <ol start="​2"> ​   <​li><​strong>​ Bàn ghế phòng khách hiện đại và sang trọng</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Bộ bàn ghế phòng khách được thiết kế với kiểu dáng đơn giản và độc đáo sẽ khiến cho bạn có thể bày trí toàn bộ không gian phòng khách của gia đinh bạn thêm rộng hơn và thoáng đáng hơn rất là nhiều. Mẫu bàn ghế phòng khách đẹp sẽ khiến cho bạn dễ dàng hơn trong việc áp dụng những vật dụng nội thất khác một cách hài hòa và thông nhất với nhau hơn. Một bộ bàn ghế <​strong>​sofa phòng khách</​strong>​ ấn tượng sẽ khiến cho phòng khách của gia đình bạn hấp dẫn và lôi cuốn ​ <ol start="​3"> ​   <​li><​strong>​ Thiết kế những mẫu phòng khách hiện đại</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Phòng khách đẹp là nơi để tụ họp những thành viên trong gia đình với nhau vào dịp cuối tuần. Nó gắn kết với nhau mang lại nét đẹp sang trọng và thoải mái. Bố trí những mẫu mã đẹp và tiện ích như gắn bó mọi thành viên lại với nhau. Do đó việc lựa chọn những món đồ đẹp và tinh tế cũng giúp sức cho bạn có được nơi sinh hoạt tiếp đón khách và bạn bè đến chơi. Tiện nghi bởi nhưng món đồ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế cũng gần như mang lại sự thanh lịch và toàn diện. Nói chung có những thiết kế hài hòa và gần gũi thì sẽ mang lại sự thoải mái và toàn diện. ​ &​nbsp; ​ &​nbsp;​ 
 +Thiết kế ghế sofa phòng khách ấn tượng và đẹp hiện đại </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1265.txt · Last modified: 2018/12/18 09:42 (external edit)